call@bulgaria-legal.com       +359 886 46 2040

Bulgarian / English / Russian


Търговско право


Ние имаме богат опит в предоставянето на правна помощ за български и чуждестранни корпоративни клиенти. Кантората ви предлага своите специалисти, които ще ви помогнат при учредяването и управлението на дружество както в България, така и извън нея. За работодателите предлагаме комплект от документи и правни решения за по-добра огранизация на работното място, а за работниците/служителите ефикасно и бързо решение на възникнал проблем.
Нашият правен съвет към вас е винаги и финансово обмислен. България Легал предлага счетоводни услуги, които подпомагат постигането на оптимален финансов и счетоводен резултат.
Ние ви предлагаме нашия правен опит при вземане на вашето бизнес решение, свързано с:
• Регистрация на дружество, ще ви предложим също и най-подходящата форма на дружество за вашата дейност;
• Вписване на промени в обстоятелствата на дружеството, вливане, разделяне и отделяне на търговското предприятие, продажба и изкупуване на дялове и акции, откриване и закриване на клонове и представителства;
• Покупко-продажба на търговско предприятие, регистрация на особен залог;
• Изготвяне на договор и документи свързани с ежедневната практика на търговеца;
• Консултиране при трудовоправни отношения;
• Правна помощ, защита и процесуално представителство пред съда и/или арбитражни дела;
• Водене на преговори, сътрудничество при сключване на споразумения;
• Несъстоятелност.
 
Мисията ни е да предоставим висококачествена услуга на клиентите си.
Ние съчетаваме бизнес проницателност и правен опит.
Контакти

Варна
гр. Варна, ул."Стефан Стамболов" 8, ет.1, офис 1
Тел.: +359 (0)52 604422

София
гр. София, бул."Васил Левски" 46, ет.3, офис 6
Тел.: +359 (0)2 995 0628
Великобритания
UK Tel.: +44 (0)191 640 8899
UK Fax: +44 (0) 709 288 5817

Социални мрежи
2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни